కల్పతరువు

Kalpatharuvu

ఆరికెపూడి (కోడూరి) కౌసల్యాదేవి

Arikepoodi(Kowdoori)Kowshyalya Deviరూ. 50


- +   

Publisher:  Sahithi Prachuranalu


--

About This Book


”కల్పకం పేరు పెట్టినందుకు నా పాలిటి కల్పతరువే అయ్యావు తల్లీ. సుఖించు. దీర్ఘ సుమంగళీ భవ… నాయనా విశ్వం! కులాలను పట్టుకు వ్రేళ్ళాడే కుసంస్కారిని కాను బాబూ. నీ మంచిముందు, నీ నీతి ముందు, నీ బుద్ధిమంతనం ముందు ఏ కులస్థుడు తలెత్తగలడు? మరే ఐశ్వర్యవంతుడు మాట్లాడగలడు? నువ్వే ఒక కులానికీ, గుణానికీ, మంచికీ వ్యాఖ్యాతవు. కలకాలం సుఖించండి.”

”నాన్నా, మరి నా యిష్టం ఏమిటో అడగరా?” అన్నది కల్పకం. ”మరి మీరంతా నావద్ద నాతోవుంటేనే ఈ వివాహానికి అంగీకరిస్తాను.”

చిరునవ్వుతో అమె శిరస్సు నిమిరాడు పాపారావు సమాధానంగా. రుణాదేవి కల్పకంను రెండుచేతులతోనూ చుట్టి అభినందించింది.

Books By This Author

Book Details


Titleకల్పతరువు
Writerఆరికెపూడి (కోడూరి) కౌసల్యాదేవి
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock 100
ISBN
Book IdSPI043
Pages 144
Release Date01-Mar-2014

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015