జాలిలేని జాబిలి

Jalilenijabili

కొమ్మూరి వేణుగోపాల రావు

Kommuri Venugopala Rao


M.R.P: రూ.50

Price: రూ.40


- +   

Publisher:  Sahithi Prachuranalu


--

About This Book


ఆ అమ్మాయి ఎందుకు ఏడ్చింది? అనుకున్నాడు మధుబాబు డాబామీద, ఆ సంధ్యకాంతుల్లో నిలబడి.

ఏదో విరక్తి ఇంత చిన్న వయసులోనా?

అర్థం కాని అయోమయం, బ్రాంతి జీవిత విషాదంపై నూతన ఆలోచనల పట్ల.

అవునూ… ఏమిటి మానవత్వమంటే….!

ఒక వేళ ఏకాకిగా జీవించటంలోనే సుఖం ఉందేమో?

సాధ్యమౌవుతుందా అది ఈ భూమ్మీద?

మనిషి జీవితంలో శాంతి ఉంటుందా?

అసలు జీవితమంతా అశాంతేనా?…

….అనేవి తెలుసుకోవాలంటే

జాలిలేని జాబిలి

తప్పక చదవాల్సిందే!

Books By This Author

Book Details


Titleజాలిలేని జాబిలి
Writerకొమ్మూరి వేణుగోపాల రావు
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock 99
ISBN
Book IdSPJ016
Pages 184
Release Date01-Mar-2014

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015