ఊగవే ఉయ్యాల

Oogave Ooyala

కొమ్మూరి వేణుగోపాల రావు

Kommuri Venugopala Rao


M.R.P: రూ.50

Price: రూ.40


- +   

Publisher:  Sahithi Prachuranalu


--

About This Book


ఉన్నట్టుండి “మాధవీ !”అన్న పిలుపు విన్పించింది. ఉలిక్కిపడి తల తిప్పేటంతలో ఉయ్యాల కదలసాగింది. ఎవరో బలంగా ఊపుతున్నట్లు విసురుగా ఊగుతుంది.

బ్యాలెన్స్ తప్పిపోకుండా ఉయ్యాల గొలుసుని గట్టిగా పట్టుకుని తలతిప్పి చూసింది. – రాజా!

“మాధవీ ఇక నవ్వుదాగుడుమూతలాడలేవు. ఇంటి బయట తాళం పెట్టి లోపలే వుండి ఎక్కడికో వెళ్ళినట్లు బుకాయించలేవు. ఇంక నాకళ్ళు కప్పలేవు మాధవీ!”

కళ్ళముందు చీకట్లు-ఉయ్యాలు ఊగుతుంది…

ఆ చీకట్లో కదిలే నీడలు – ఉయ్యాల ఊగుతుంది…

ఆ నీడల్లోంచి ఏవేవో దృశ్యాలు – ఉయ్యాల ఊగుతుంది…

తెగిన ప్రేమ పటం మాలతీ మాధవం

ఊగవే ఉయ్యాల!

చదవండి!చదివించండి!!

Books By This Author

Book Details


Titleఊగవే ఉయ్యాల
Writerకొమ్మూరి వేణుగోపాల రావు
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock 100
ISBN00
Book IdSPM099
Pages 192
Release Date01-Mar-2014

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015