మన దేవతలు - సూర్యుడు

Manadevatahlu - Suuryudu

శేషగిరి రావు దేవరకొండ

Seshagiri Rao Devarakonda


M.R.P: రూ.60

Price: రూ.50


- +   

Publisher:  Emescobooks


మన దేవతలు శీర్షికతో 8 పుస్తకాలు వెలువడినవి.
నటరాజు
కుమార స్వామి
గణపతి
శక్తి
శివుడు
సూర్యుడు
విష్ణువు
బ్రహ్మాది దేవతలు

About This Book


సూర్యుడు
ధర్మానికి మూలం వేదం. ఆ ధర్మం ప్రతిపాదించినదే యజ్ఞం. అది ఎప్పుడు చేయాలో జ్యోతిశ్శాస్త్రం
నిర్దేశిస్తుంది. ఆ జ్యోతిశ్శాస్త్రం, కాలవిభజన చేసే సూర్యునిపై ఆధారపడింది. సూర్యుడు తన కిరణాల
ద్వారా నీటిని పీల్చి వర్షాన్ని అందిస్తూ ప్రాణదాతగా, జీవనదాతగా, సమస్త చరాచరవస్తుప్రపంచానికీ
ఆధారభూతునిగా ఉండడం వల్లనే, మన దేశప్రజలే కాక, అనేకదేశాల వారు అంజలి ఘటించారు.

Books By This Author

Book Details


Titleమన దేవతలు - సూర్యుడు
Writerశేషగిరి రావు దేవరకొండ
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock 100
ISBN978-93-86763-31-0
Book IdEBQ053
Pages 112
Release Date31-Oct-2017

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015