సాక్షి పరమాత్మ

Sakshi Paramatma

శేషగిరి రావు దేవరకొండ

Seshagiri Rao Devarakonda


M.R.P: రూ.100

Price: రూ.90


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


 సాక్షి పరమాత్మ  - కంచి మహాస్వామి అమృతవాణి-6
Sakshi Paramatma-Amruthavani 06

అనువక్త: దేవరకొండ శేషగిరిరావు

About This Book


లోకంలో సాక్షిగా ఉన్నవాడు చూస్తున్నట్లుగా, ఆత్మ చూస్తూ ఉండదు. అసలాత్మ నిష్క్రియం. అసలు చూడడం కూడా ఒక పని కదా! మామూలు సాక్షికి రెండు లక్షణాలుంటాయి. ఏదైనా వ్యవహారంలో అతడు చూస్తూనే ఉంటాడు కాని అందు పాల్గొనడు. కలుగజేసుకోకుండా కేవలం సాక్షిగా ఉంటాడనేది ఆత్మకే చెందుతుంది. అసలాత్మ, సాక్షిగానూ ఉండడు.

Books By This Author

Book Details


Titleసాక్షి పరమాత్మ
Writerశేషగిరి రావు దేవరకొండ
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock 99
ISBN--
Book IdEBP044
Pages 192
Release Date25-Jun-2016

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015