మన దేవతలు - నటరాజు

Manadevatahlu - Nataraaju

శేషగిరి రావు దేవరకొండ

Seshagiri Rao Devarakonda


M.R.P: రూ.40

Price: రూ.30


- +   

Publisher:  Emescobooks


మన దేవతలు శీర్షికతో 8 పుస్తకాలు వెలువడినవి.
నటరాజు
కుమార స్వామి
గణపతి
శక్తి
శివుడు
సూర్యుడు
విష్ణువు
బ్రహ్మాది దేవతలు

About This Book


నటరాజు
అతడు నృత్యప్రియుడు కాబట్టి, షోడశోపచారాలలో నృత్యాన్ని చూపిస్తున్నాం. అతడే తాండవలాస్యాలను రెండింటిని చేయగలవాడు. అతనికి సర్వసాధకుడని పేరు. అర్ధనారీశ్వరరూపంలో శృంగార రౌద్ర రసాలను రెండింటినీ గుప్పించగల సమర్థుడు. అతడు నృత్తనృత్యాలలోనే కాక, నాట్యంలో కూడా ఆదిగురువే. నాటకేశ్వరుడుగా, మహాశైలూషుడుగా కొన్ని శాసనాలలో పేర్కొనబడ్డాడు. కేవలం శరీరావయవాల కదలికను నృత్తమని, భావాశ్రయమైనది నృత్యమని, రసాశ్రయమైనది నాట్యమని పెద్దల తీర్పు.

Books By This Author

Book Details


Titleమన దేవతలు - నటరాజు
Writerశేషగిరి రావు దేవరకొండ
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock 100
ISBN978-93-86763-27-3
Book IdEBQ048
Pages 56
Release Date31-Oct-2017

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015