అద్వైత సాధన

AdvaithaSaadhana

శేషగిరి రావు దేవరకొండ

Seshagiri Rao Devarakonda


M.R.P: రూ.125

Price: రూ.110


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


అద్వైత సాధన  - కంచి మహాస్వామి అమృతవాణి-8
AdvaithaSaadhana_Amruthavani 07

అనువక్త: దేవరకొండ శేషగిరిరావు

About This Book


మతం ఏమని బోధిస్తుంది? ఈ సష్టి అంతటికీ ఒక మూల కారణం ఉంది. దానినే పరమాత్మయని అంటారు. మనమందరమూ పరిమితమైన జీవులం. అపరిమితుడు పరమాత్మ. జీవుడు పరమాత్మను చేరుకొనుటయే అంతిమ లక్ష్యం.జనన మరణ ప్రవాహంలో చిక్కుకున్న జీవులు నానాయాతనలు పడటానికి వారు చేసికొన్న కర్మలే కారణం, ఈ దుఃఖ అశాంతులు పోయి శాశ్వతానందమును పొందుటయే జీవుని గమ్యం. ఎప్పుడైతే భగవత్‌ సన్నిధి ప్రాప్తించిందో అప్పుడే జీవునకు బంధ విమోచనం లేదా మోక్షం. ఆ దివ్యానుభూతిని పొందినవాడు తిరిగి జన్మించడు.

Books By This Author

Book Details


Titleఅద్వైత సాధన
Writerశేషగిరి రావు దేవరకొండ
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock 99
ISBN--
Book IdEBP046
Pages 208
Release Date29-Jun-2016

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015