వేదాంత పరిభాష

Veedanta Paribhasha

కుప్పా వేంకటకృష్ణమూర్తి

Kuppa VenkataKrishna Moorthy


M.R.P: రూ.200

Price: రూ.160


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


శాస్త్ర మంటే?
జీవితంలో మనకున్న అనుభవంలో ఏ విషయాన్ని గూర్చి అయినా మరింత శ్రద్ధగా, లోతుగా, నిశితంగా పరిశీలిస్తే, మనంతట మనకే ఆ విషయతత్త్వం స్పష్టంగా అర్థమౌతూ వుంటుంది. ఉదాహరణకు, ఇళ్ళల్లో చీమలను చూడనివారు ఎవరు? అయినా మనకు చీమల గురించి ఎంత మాత్రం తెలుసు? ఏ కారణంవల్లో, చీమల గురించి తెలుసుకోవాలనే శ్రద్ధ కలిగితే, మనమే ఒక భూతద్దం పట్టుకొని, చీమల జీవితాన్ని పరిశీలించటం ప్రారంభిస్తే, చీమల రాజ్యం గురించి మనకే అద్భుతరహస్యాలు తెలుస్తాయి.

Books By This Author

Book Details


Titleవేదాంత పరిభాష
Writerకుప్పా వేంకటకృష్ణమూర్తి
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock 98
ISBN978-93-85231-13-1
Book IdEBO066
Pages 197
Release Date11-Jan-2006

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015