వర్ణనరత్నాకరము(5వ సంపుటి)

Varnana Rathnakaramu-5

దాసరి లక్ష్మణస్వామి

Dasari Laxmanaswami


M.R.P: రూ.150

Price: రూ.130


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


వర్ణనరత్నాకరము (ఐదవ సంపుటి) (పాఠకమిత్ర వ్యాఖ్యతో…)
సంకలన కర్త : దాసరి లక్ష్మణస్వామి
మన మహాకవులు ఈ నిర్వచనానికి నిదర్శనలు. వారెంతటి వర్ణనా నిపుణులో తెలుసుకోవాలంటే వారి కావ్యాలన్నీ చదవాలి. అటువంటి శ్రమను తగ్గించి ఒకే చోట వారి వర్ణనలన్నింటినీ మనముందుంచే గ్రంథం ‘వర్ణన రత్నాకరం’. మన కవులు వర్ణనలలో ఎన్నో చమత్కారాలు చేస్తారు. సామాన్య పాఠకులకు వ్యాఖ్యానం లేకుండా తేలిగ్గా అర్థం కావు. అందుకే పాఠకమిత్ర వ్యాఖ్యతో ఈ వర్ణనరత్నాకరం.

About This Book


--

Books By This Author

Book Details


Titleవర్ణనరత్నాకరము(5వ సంపుటి)
Writerదాసరి లక్ష్మణస్వామి
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock 99
ISBN978-93-83652-36-5
Book IdEBM079
Pages 296
Release Date02-Mar-2013

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015