పారిజాతాపహరణము

Paarijaataapaharanamu

ముక్కుతిమ్మనార్యుడు

Mukkuthimmanaryudu


M.R.P: రూ.200

Price: రూ.170


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


మూలం : నంది తిమ్మన
లఘుటీక : డా. అద్దంకి శ్రీనివాస్‌

About This Book


సాహిత్య విద్యార్థులేకాక సాధారణ పాఠకులు కూడా తెలుగు ప్రబంధాలను చదివి, అర్థం చేసుకొని, ఆనందించాలన్న కోరికతో తెలుగు ప్రబంధాలను లఘుటీకతో ప్రచురిస్తున్నాం. ప్రాచీన కావ్య సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదించడంలో ఆధునిక భాషలో సరళమైన శైలిలో రచించిన ఈ వ్యాఖ్యలు తోడ్పడతాయని భావిస్తున్నాం. ఈ క్రమంలో తొలి కావ్యంగా 'పారిజాతాపహరణ' కావ్యాన్ని అందిస్తున్నాం. 'ముక్కు తిమ్మనార్యు ముద్దుపలుకు' అన్న నానుడికి హేతువైన 'పారిజాతాపహరణ' ప్రబంధం రచించిన కవి నంది తిమ్మన. కృతిపతి సాహితీసమరాంగణ సార్వభౌముడు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు.

Books By This Author

Book Details


Titleపారిజాతాపహరణము
Writerముక్కుతిమ్మనార్యుడు
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock 100
ISBN978-93-82203-36-0
Book IdEBL045
Pages 264
Release Date30-Dec-2012

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015