పారిజాతాపహరణము

Parijaathapaharanam

ముక్కుతిమ్మనార్యుడు

Mukkuthimmanaryudu


M.R.P: రూ.50

Price: రూ.45


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


నంది తిమ్మన

About This Book


ముక్కు తిమ్మనార్యు ముద్దు పలుకు అన్న ప్రశస్తికి కారణమైన పారిజాతాపహరణం శ్రీకృష్ణదేవరాయలకు అంకితంగా రచించిన ప్రబంధం. తిమ్మనగారి కవితామాధుర్యం, మార్దవం ఈ ప్రబంధంలో అడుగడుగునా కనిపిస్తుంది. విశ్వనాథవారి కమనీయ పీఠికతో.

Books By This Author

Book Details


Titleపారిజాతాపహరణము
Writerముక్కుతిమ్మనార్యుడు
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock 99
ISBN978-93-82203-36-0
Book IdEBH028
Pages 162
Release Date20-Jan-2008

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36159
4416