అమృత యాత్ర

Amrutha Yaatra

దినకర్‌ జోషి

Dinakar Jyoshi


M.R.P: రూ.100

Price: రూ.90


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


మూలం: దినకర్‌ జోషి
అనువాదం : ఆరవీటి విజయలక్ష్మి

About This Book


మహాభారతంలోని అతిముఖ్యమైన పాత్ర ఆచార్యద్రోణుడు. వారి జీవితాన్ని కేంద్రబిందువుగా తీసుకొని వ్రాయబడినదీ పౌరాణికనవల. ద్రోణుడు, వారి సమకాలీన పాత్రల జీవితాల్లోని వివిధ కోణాలకు సంబంధించిన సమగ్ర మౌలిక ఘటనలే యీ నవలకు ఆధారాలు. మహాభారత సంగ్రామాన్ని వివిధ కోణాల్లో ఆకళింపు చేసుకోవడానికి యివి ఎంతో ఆసక్తిని కలుగజేస్తూ సహకరిస్తాయి. ప్రారంభంలోనే రచయిత మహాభారతాన్ని మహాసాగరంగా అభివర్ణిస్తూ అన్నారు-"దీనిలోని ప్రతికెరటం ఒక దివ్య రహస్యాన్ని అపార సౌందర్యాన్ని వెల్లడిస్తుంది”.

Books By This Author

Book Details


Titleఅమృత యాత్ర
Writerదినకర్‌ జోషి
Categoryఅనువాదాలు
Stock 100
ISBN978-81-907049-4-6
Book IdEBH002
Pages 256
Release Date02-Jan-2008

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36348
4914