చిట్టి పొట్టి కథలు సెట్

Chitti Potti Kathalu SET

ఎమెస్కో

Emescoరూ. 300


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd.


రంగురంగుల బొమ్మలతో పిల్లలకు ఇష్టమైన చిట్టి కథలతో కూడిన బహుమతిగా ఇవ్వదగిన చిన్ని(20) పుస్తకాల
సెట్టు ధర 300 రూపాయలు

About This Book


ఇందులో...
తెలివిమీరిన కోతులు, బహుమతి ,తల్లికప్ప, బలవంతుని న్యాయం ,సింహం గుహ, చీమ-గొల్లభామ, మనసు ప్రభావం, బ్రతుకుమీద ఆశ,
కోతికి బుద్ధొచ్చింది, తగిన వరుడు, పారని పాచిక, అహంకారం, అల్పజీవులు, మోసపోయిన ఎలుగుబంటు, పాపం భల్లు, తెలివైన కోడిపుంజు
తేనెటీగ బడాయి, కాకి నలుపు వంటి  ఇంకా ఎన్నెన్నో కథలు సమాహారం...

Books By This Author

Book Details


Titleచిట్టి పొట్టి కథలు సెట్
Writerఎమెస్కో
CategoryChildren Books
Stock Available
ISBN--
Book IdEBD002
Pages 8 x 20 =160
Release Date06-Feb-2004

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
33326
10