దీగుడు కింద అద్దప్పెంకు

Deegudukinda Addapupenku

అంగళకుర్తి విద్యాసాగర్

Angalakurthy Vidyasagarరూ. 50


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


అసలు ‘దీగుడు కింద అద్దప్పెంకు’ అనే పేరు గురించీ కొంచెం చెప్పాలి. దీగుడికి అర్థం ఒక్కముక్కలో చెప్పాలంటే ‘దీపం పెట్టుకొనే గూడు’ అని. అయితే ‘దీగుడు’ అనే పదం సామాజిక, ఆర్థిక అసమానతలను తెలపగలగడం ఇందులోని విశేషం.
‘గదిగదిలో అద్దం గదికి మించి చూపలేదు.
దీగుడు కింద అద్దప్పెంకులో/విశ్వమే ఓ శకలమైంది.’ వంటి కవితాపంక్తులు పాఠకులను ఆలోచింపజేస్తాయి.

About This Book


--

Books By This Author

Book Details


Titleదీగుడు కింద అద్దప్పెంకు
Writerఅంగళకుర్తి విద్యాసాగర్
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock Not Available
ISBN
Book IdEBJ007
Pages 120
Release Date03-Jan-2010

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015