అసలు సంతకం

Asalusanthakam

అంగళకుర్తి విద్యాసాగర్

Angalakurthy Vidyasagar


M.R.P: రూ.35

Price: రూ.30


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


అవకాశం. ఆకాశం. ఎందూరమైనా వెళ్ళనిస్తుంది. సాంఘికహోదాతో, మానవహుందాతో బతగ్గలిగే అవకాశం దొరికినోళ్ళకు అది అనంతం. ప్రపంచం అందరిది. ప్రతిభ సమాజపరమైన వనరు. ప్రపంచగమనం అందరికీ ఆమోదయోగ్యం, అవకాశదాయకం కాకతప్పదు.
అదే విశ్వ విస్తరణ సూత్రం.
ఆ సూత్రధారులే అసలు మనుషులు.
వాళ్ళు చేస్తున్నదే అసలు సంతకం.

Books By This Author

Book Details


Titleఅసలు సంతకం
Writerఅంగళకుర్తి విద్యాసాగర్
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock 100
ISBN--
Book IdEBN023
Pages 80
Release Date16-Jan-2014

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36159
4411