నిత్యజీవితంలో భగవద్గీత

Nitya Jeevitamlo Baghavadgeetha

ఆదర్శాచార్య చిత్రకవి ఆత్రేయ

Adarshacharya Chitrakavi Athreya


M.R.P: రూ.125

Price: రూ.110


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


నిత్యజీవితంలో భగవద్గీత
(నిత్య పారాయణం, నిత్యఆచరణం)

About This Book


ఇది ఒక క్రొత్త దృక్కోణం. శ్రీగీత పరమవైదికమైన దర్శనం. దీన్ని ఎవరు ఏ దృష్టితో చూస్తే వారికి ఆ దృష్టిలో అపూర్వంగా గోచరించి తన సర్వతోముఖ వైభవాన్ని ఆవిష్కరించగల సర్వోత్తమగ్రంథం. ప్రాచీన- అర్వాచీన అవగాహనారీతులనన్నిటినీ తనలో ఇమిడ్చుకున్న పరమోపాదేయ గ్రంథం. అన్ని దర్శనాలూ దీనిలో ఇమిడి వున్నా, 'గీతాదర్శనం' అని కీర్తింపదగిన సర్వోపజీవ్యమైన నిగూఢ తాత్త్విక రహస్యాన్ని సర్వులకు అందిచే కల్పవల్లి.

Books By This Author

Book Details


Titleనిత్యజీవితంలో భగవద్గీత
Writerఆదర్శాచార్య చిత్రకవి ఆత్రేయ
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock 100
ISBN--
Book IdEBJ028
Pages 232
Release Date15-Nov-2010

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015