అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    
Study with passion, not pain

Study with passion, not pain

డా. బి.వి.పట్టాభిరామ్

Dr. BV Pattabhi Ram


M.R.P: రూ.150

Price: రూ.120


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


Study with passion, not pain
by
Dr. B.V. Pattabhi Ram, M.A.(Psy), Ph.D.

Editor: G. Valliswar

About This Book


Education is always a greater investment than acquisition of money and other assets. Many educated people could make use of their knowledge for the good of society.

Books By This Author

Book Details


TitleStudy with passion, not pain
Writerడా. బి.వి.పట్టాభిరామ్
CategoryEnglish Books
Stock 99
ISBN978-93-88492-69-0
Book IdEBT002
Pages 184
Release Date01-Jan-2020

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37657
8514