ప్రియనేస్తమా!

Priyanestama!

‌యద్దనపూడి సులోచనారాణి

Yaddanapoodi Sulochanarani


M.R.P: రూ.75

Price: రూ.70


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt,Ltd.


-

About This Book


''చిత్రనళినీయం'' ప్రారంభంతో 60 ఏళ్ళుగా, ఈ సాహితీ క్షేత్రంలో నేను అక్షరసేద్యం చేస్తున్నాను, భావాల పంట దిగుబడి బాగానే వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ క్షేత్రం బంగారు పంటగా మారి నన్ను ఆహ్లాదపరుస్తోంది. నేను చాలా ఆనందంగా, సుఖసంతోషాలతో పొలంలో జీవితం అనే చెట్టు నీడలో కాలు మీద కాలు వేసుకుని, ఈ సాహితీక్షేత్రంలో పడక కుర్చీలో వెనక్కి వాలి పడుకుని, రైతు మహారాణిలా ఈ శేషజీవితం గడుపుతున్నాను. ఈ క్షేత్రం నాకు అదృష్టంగా అందించిన ఆ భగవంతుడికి, నా అభిమానపాఠకులకి, నా హృదయ పూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు.
 - యద్దనపూడి సులోచనారాణి

Books By This Author

Book Details


Titleప్రియనేస్తమా!
Writer‌యద్దనపూడి సులోచనారాణి
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock 99
ISBN--
Book IdEBR030
Pages 120
Release Date02-May-2018

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015