ఆకాశం కోల్పోయిన పక్షి

Aakaasam Kolpoyina Pakshi

ఎ. కృష్ణారావు

A. Krishna Rao


M.R.P: రూ.125

Price: రూ.100


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt,Ltd.


ఆకాశం కోల్పోయిన పక్షి
Aakaasam Kolpoyina Pakshi
కృష్ణుడు
Krishnudu

About This Book


సమాజం- కాలం తెచ్చిన మార్పులకు అనుగుణంగా కాలేక సతమత మవుతున్నప్పుడు, సంస్కరణల ఆవశ్యకత బలంగా ప్రవేశిస్తుంది. పునర్నిర్మాణానికి బాటలు వేస్తుంది. ఈ మొత్తానికి వెనుక ఉండి పనిచేసేదంతా సాహిత్యమే. రావలసిన మార్పులకు సమాజాన్ని సంసిద్ధం చేసేది సాహిత్యమే.

Books By This Author

Book Details


Titleఆకాశం కోల్పోయిన పక్షి
Writerఎ. కృష్ణారావు
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock 100
ISBN978-93-86763-70-9
Book IdEBR022
Pages 200
Release Date08-Apr-2018

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36392
5038