అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    
The Emergence of Andhra Pradesh

The Emergence of Andhra Pradesh

కే.వి. నారాయణ రావు

K.V.Narayana Rao


M.R.P: రూ.250

Price: రూ.200


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd.


--

About This Book


The history of Telugus, contemporary or ancient, had not been recorded as vividly as that of Tamils or Bengalis. This failure can be attributed partly to the non-serious attitude of Telugus about their own story. In recent times, there were a number of historic struggles in Telangana and North Coastal Andhra. Telangana peasants’ armed struggle and the Naxalite movement were recorded by some of those who were involved in the campaign. Some historians also wrote about it.

Books By This Author

Book Details


TitleThe Emergence of Andhra Pradesh
Writerకే.వి. నారాయణ రావు
CategoryEnglish Books
Stock 100
ISBN978-93-86763-12-9
Book IdEBQ040
Pages 432
Release Date31-Aug-2017

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37810
8943