అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    
Telangana

Telangana

వాయువేగుల సుబ్రహ్మణ్యం

Vayuvegula Subrahmanyam


M.R.P: రూ.150

Price: రూ.120


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


Telangana
times of turbulence, triumph
Editor
Vayuvegula Subrahmanyam

About This Book


The book should be read like a narrative told by a journalist. There are bound to be repetitions as the same events find a place in two or more chapters. The events are told and retold with varying degree of intensity and length to fit into the political, social and cultural moulds in the needed measure and manner. 

Books By This Author

Book Details


TitleTelangana
Writerవాయువేగుల సుబ్రహ్మణ్యం
CategoryEnglish Books
Stock 100
ISBN978-93-86327-94-9
Book IdEBQ026
Pages 288
Release Date28-May-2017

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37809
8940