అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    
Tales Of Vikram & Betal

Tales Of Vikram & Betal

చిత్ర శాస్త్రి

Chitra Shastriరూ. 30


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


Tales Of Vikram & Betal
Retold by : Chitra Shastri
Illustrated by :  Bujjai

About This Book


  • King Vikram meets the Sage
  • The Woodcutter and the Treasure
  • Supreme Sacrifice
  • A Teacher’s Fee

Books By This Author

Book Details


TitleTales Of Vikram & Betal
Writerచిత్ర శాస్త్రి
CategoryChildren Books
Stock 100
ISBN978-93-83652-25-9
Book IdEBN077
Pages 16
Release Date01-Jan-2014

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37811
8944