అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    
Teaching of English Vocabulary

Teaching of English Vocabulary

డా. షైనీ కె.పి.

Dr. Shiny K.P.


M.R.P: రూ.200

Price: రూ.180


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt.Ltd.


Mother Tongue as a Resource for
the Teaching of English Vocabulary

About This Book


Language emerges in the life of a speaker first as words. Moreover, vocabulary
goes on widening in one’s own language or in a second or foreign language.

Books By This Author

Book Details


TitleTeaching of English Vocabulary
Writerడా. షైనీ కె.పి.
CategoryEnglish Books
Stock 100
ISBN978-93-86327-00-0
Book IdEBP084
Pages 184
Release Date02-Dec-2016

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37609
8390