దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్

Devarakonda Balagangadhara Tilak

దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్

Devarakonda Balagangadhara Tilak


M.R.P: రూ.600

Price: రూ.560


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


లభ్యరచనల సంకలనం

About This Book


నా అక్షరాలు కన్నీటి జడులలో తడిసే దయాపారావతాలు
నా అక్షరాలు ప్రజాశక్తుల వహించే విజయ ఐరావతాలు
నా అక్షరాలు వెన్నెలలో ఆడుకునే అందమైన ఆడపిల్లలు.

Books By This Author

Book Details


Titleదేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్
Writerదేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock 100
ISBN978-93-82203-99-5
Book IdEBM022
Pages 1032
Release Date02-Oct-2013

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36389
5029