కథలు - గాథలు (ద్వితీయ భాగము)

Kathalu-GaaThalu (2nd Part)

చెళ్లపిళ్ల వేంకటశాస్త్రి

Chellapilla Venkata Sastri


M.R.P: రూ.350

Price: రూ.320


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


శతావధాని చెళ్లపిళ్ల వేంకటశాస్త్రి

About This Book


నన్నయగారి కవిత్వం పట్లా, పోతనగారి కవిత్వం పట్లా చెళ్లపిళ్ల వారి కున్న అభిమానాన్ని కూడా ఈ వ్యాసాలు
తెల్పుతాయి. పోతన ఓరుగల్లు ప్రాంతం వాడని ఆయన నిర్ద్వంద్వంగా ప్రకటించారు. తెనుగునకున్న వ్యాకరణ దీపము చిన్నది అన్న చెళ్లపిళ్లవారి వ్యాఖ్యకు ఎన్నో నిదర్శనాలు ఈ గ్రంథంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. చిన్నయసూరి వ్యాకరణాన్ని ముందు పెట్టుకొని భారతాది గ్రంథాల్ని దిద్దడం ఎంత తప్పో ఆయన వివరించారు. నన్నయగారి వరకే ఆగిపోక తరువాతి మహాకవుల ప్రయోగాలను స్వీకరించవలసిన ఆవశ్యకతను ఆయన నొక్కి వక్కాణించారు.

Books By This Author

Book Details


Titleకథలు - గాథలు (ద్వితీయ భాగము)
Writerచెళ్లపిళ్ల వేంకటశాస్త్రి
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock 100
ISBN978-93-80409-98-6
Book IdEBL029
Pages 912
Release Date30-Dec-2011

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36159
4413