కథాసరిత్సాగరము

Kathaasaritsaagaramu

వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి

Vedam Venkataraya Sastri


M.R.P: రూ.400

Price: రూ.360


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


కథాసరిత్సాగరము
మహామహోపాధ్యాయ వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి
Kathaasaritsaagaramu
Vedam Venkataraya Sastri

About This Book


వత్సరాజైన ఉదయనుడు, అతని కుమారుడు నరవాహనదత్తుల అద్భుతగాథ ఇది. ఈ ప్రధాన కథల్లో కథలో కథ, కథలో కథగా అసంఖ్యాక కథలల్లాడు కవి. వేల పౌరాణిక, చారిత్రక, సామాజిక పాత్రలతో నవరస భూయిష్ఠమైన ఇతి వృత్తాలతో, మనోహరమైన వర్ణనలతో, ఆకాశగమన, పరకాయ ప్రవేశాది అద్భుతాలతో చిత్ర విచిత్ర సన్నివేశాలతో అల్లిన ఈ బృహత్కథ ఆరంభం నుండి ముగింపువరకు పాఠకుణ్ణి కట్టిపడేస్తుంది. అద్భుతకథా ప్రధానాలైన గ్రంథాలన్నీ దీనిముందు మహాసాగరం ముందు పిల్ల కాలువల్లా కనిపిస్తాయి. అనేక కథాసరిత్తులు వచ్చి చేరి సంపన్నమైన సాగరంగా భావించాడు కాబట్టే సోమదేవసూరి దీనికి, కథాసరిత్సాగరమన్న అన్వర్థనామకరణం చేశాడు.

Books By This Author

Book Details


Titleకథాసరిత్సాగరము
Writerవేదము వేంకటరాయశాస్త్రి
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock 100
ISBN978-93-80409-87-0
Book IdEBK016
Pages 1080
Release Date04-Nov-2011

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36159
4410