ఏకవీర : విశ్వనాథ కథన కౌశలం

Ekaveera : Viswanadha Kathana Kowsalam

డా.వై.కామేశ్వరి

Dr.Y.Kameswari


M.R.P: రూ.100

Price: రూ.90


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


ఈ విశ్వచేతనావస్థకు ఏకవీర పాత్రని తీసుకొనిపోవటానికే కూచిపూడి నాట్యం వచ్చింది. ఆ దశలో ఏకవీర వీరభూపతిని కౌగలించుకోవటం, స్పర్శానుభవం పొందటం జరిగింది. కూచిపూడి నాట్యవిషయం వేరుపడగల్లోనూ వస్తుంది. దాని లక్ష్యం అక్కడా చెప్పబడింది. ఈ రెంటినీ కలిపిచూచుకోవాలి. వ్యక్తి- విశ్వవ్యక్తిగా ఎలా పరిణామం పొందుతాడో తెలియటానికి. ఇదే రససిద్ధాంతంలో చెప్పబడినది. దానిని చెప్పిన మహాకవి నేటికాలంలో ఒక్క విశ్వనాథే అనటం పునరుక్తి.

Books By This Author

Book Details


Titleఏకవీర : విశ్వనాథ కథన కౌశలం
Writerడా.వై.కామేశ్వరి
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock 100
ISBN978-93-85829-67-3
Book IdEBP006
Pages 176
Release Date04-Jan-2016

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36392
5036