జి.ఎన్‌. ‌రెడ్డి

G. N. Reddy

డి.యమ్‌. ‌ప్రేమావతి

D.M. Premavathi


M.R.P: రూ.75

Price: రూ.65


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


బోధనలో, పరిశోధనలో, పర్యవేక్షణలో, వృత్తినిమగ్నతలో, వృత్తి నైతిక వర్తనలో,
సమయపాలనలో, తెలుగు అధ్యయన శాఖ నిర్వహణలో, ఆధునిక సామాజిక
అవసరాలకు తగిన పాఠ్య ప్రణాళికల రూపకల్పనలో, ఇచ్చిపుచ్చుకునే అపేక్షల్లో జి.ఎన్‌.
‌రెడ్డిగారిది అచ్చమైన గురుస్థానం.

Books By This Author

Book Details


Titleజి.ఎన్‌. ‌రెడ్డి
Writerడి.యమ్‌. ‌ప్రేమావతి
Categoryచరిత్ర
Stock 100
ISBN978-93-85231-86-5
Book IdEBO062
Pages 120
Release Date27-Feb-2015

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36165
4435