లేఖా సాహిత్యం

Lekha Sahityam

అబ్బూరి ఛాయాదేవి

Abburi Chayadevi


M.R.P: రూ.90

Price: రూ.70


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


లేఖా సాహిత్యం
మృత్యుంజయ
(ఒక తండ్రిగాథ)
లాయరు వృత్తికి వయో పరిమితి లేదు. తనంతట తానే విధించుకున్నారు. హైదరాబాదు
వచ్చాక నాకు ఉత్తరం రాశారు ఇలా -
‘‘... నేను క్రిందటి నెలాఖరులో మళ్ళీ రాజమండ్రి వెళ్ళి ఈ మధ్యనే తిరిగి వచ్చాను. నేను
చేపట్టిన ఆఖరి కేసు రాజమండ్రి సబ్‌ ‌కోర్టులో అప్పీలు పూర్తి చేసుకుని వచ్చాను. ఇక ఏ
కోర్టుతోనూ నాకు పని లేదు. నల్లకోటు, తలపాగా ధరించనక్కర్లేదు. లాయరుగా నా
జీవితం సమాప్తమయిందని నిశ్చయంగా చెప్పవచ్చు. ఈ భౌతిక జీవితం ఎప్పుడు
సమాప్తమవుతుందో తెలియదు.

Books By This Author

Book Details


Titleలేఖా సాహిత్యం
Writerఅబ్బూరి ఛాయాదేవి
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock 100
ISBN
Book IdEBO028
Pages 128
Release Date26-Jan-2015

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015