అహల్యా సంక్రందనము

Ahlya Sankrandanam

సముఖం వేంకటకృష్ణప్ప నాయకులు

Samukam Venkatakrishnappa Nayakulu


M.R.P: రూ.50

Price: రూ.45


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


దక్షిణాంధ్ర యుగానికి చెందిన శృంగార ప్రబంధం అహల్యా సంక్రందనం. అహల్య ఇంద్రుల శృంగారం ఇందులో వర్ణితం.

Books By This Author

Book Details


Titleఅహల్యా సంక్రందనము
Writerసముఖం వేంకటకృష్ణప్ప నాయకులు
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock 99
ISBN
Book IdEBE002
Pages 144
Release Date02-Jan-2005

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36159
4417