పాండురంగ మాహాత్మ్యము

Pandurangamahathmyam

తెనాలి రామకృష్ణుడు

Tenali Ramakrushnudu


M.R.P: రూ.100

Price: రూ.90


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


తెలుగు పంచకావ్యాలలో ఒకటి పాండురంగ మాహాత్మ్యం. పాండురంగవిభుని పద్యంబు హరువును అని ప్రసిద్ధిచెందిన తెనాలి రామకృష్ణుని శైలికి ఉదాహరణం ఈ ప్రబంధం. ఈ ప్రబంధంలో మరిచిపోలేని పాత్ర నిగమశర్మ అక్క. విశ్వనాథ వారి అందమైన పీఠికతో.

Books By This Author

Book Details


Titleపాండురంగ మాహాత్మ్యము
Writerతెనాలి రామకృష్ణుడు
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock 99
ISBN00
Book IdEBI024
Pages 312
Release Date01-Mar-2014

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36159
4417