పండువెన్నెల

Panduvennela

మొక్కపాటి శ్రీరామచంద్రమూర్తి

Mokkapaati Sriramachandramurthiరూ. 30


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


మన జీవితంలోలాగానే మన చుట్టూ వున్న వాళ్ళ జీవితాల్లో కూడా ఎన్నో సంఘర్షణలు, సమస్యలు వుంటాయి. సాధారణ కుటుంబ జీవితంలో వివిధ సమస్యలను ఎదుర్కోవడంలో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క మార్గం వుంటుంది. కొన్ని సమస్యలు చాలా తీవ్రమైనవైతే మరికొన్ని తెచ్చిపెట్టుకున్న అతి చిన్న సమస్యలు. రచయిత స్త్రీ పక్షపాతి. ఆపద్ధతిలోనే ఆయన పరిష్కారాలు కూడా ఉంటాయి.
భర్త చిన్ననాడే దూరంగా వెళ్ళిపోతాడు. మళ్ళీ తిరిగివచ్చే ఆశ ఉండదు. ఆమె మళ్ళీ పెళ్ళి చేసుకుంటే సంతోషించేవాళ్ళే అందరూ. ఆమె ఏం చేస్తుంది…?
భర్త పుట్టినింటికి పోనివ్వడు. ఎలాగో చెప్పకుండా వెళ్ళితే ఏదో ఎత్తు వేసి వెనక్కు రప్పిస్తాడు. ఆ ఇల్లాలు ఏం చేస్తుంది…? తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథలు చదవండి.

Books By This Author

Book Details


Titleపండువెన్నెల
Writerమొక్కపాటి శ్రీరామచంద్రమూర్తి
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock Not Available
ISBN00
Book IdNOCODE
Pages --
Release Date01-Mar-2014

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015