అష్టాదశ శక్తిపీఠాలు

Astadasa Sakthipeetalu

కె.కె.మంగపతి

K.K.Mangapathi


M.R.P: రూ.90

Price: రూ.80


- +   

Publisher:  Sahithi Prachuranalu


--

About This Book


లంకాయాం శాంకరీదేవి – కామాక్షీ కాంచికాపురే
ప్రద్యు””మ్నే శృంఖలాదేవి – చాముండీ క్రౌంచపట్టణే!
అలంపురీ జోగులాంబా – శ్రీశైలే భ్రమరాంబికా
కొల్హాపూరే మహాలక్ష్మి – మహూర్యే ఏకవీరికా||
ఉజ్జయిన్నాం మహాకాళీ – పీఠికాయాం పురుహూతికా
ఓఢ్యాయాం గిరిజాదేవి – మాణిక్యా దక్షవాటికే!
హరిక్షేత్ర కామరూప – ప్రయాగే మాధవేశ్వరీ
జ్వాలాయాం వైష్ణవీదేవి – గయా మంగళ్య గౌరికా||
వారణస్యాం విశాలక్షీ – కాశ్మీరేతు సరస్వతి….

Books By This Author

Book Details


Titleఅష్టాదశ శక్తిపీఠాలు
Writerకె.కె.మంగపతి
Categoryచరిత్ర
Stock 100
ISBN0
Book IdSPG001
Pages 208
Release Date01-Mar-2014

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36357
4935