చిన్నమ్మాయ్ చిట్టబ్బాయ్

Chinnammai - Chittabbai

మల్లిక్

Mallik


M.R.P: రూ.90

Price: రూ.80


- +   

Publisher:  Sahithi Prachuranalu


--

About This Book


మల్లిక్ పేరు వినగానే పెదాల మీద చిరునవ్వు కదలాడుతుంది. మల్లిక్ రాసిన కథను గురించి పరిచయం చేయడం సాహసమే అవుతుంది. ఎందుకంటే అడుగడుగునా హాస్యం పండే కథలలో ఇదిగో ఇక్కడుంది హాస్యం అని ఒక పేరాని పరిచయం చేసి ఊరుకోలేం. అలా పుస్తకం అంతా ఇక్కడే ఇవ్వలేం. అసలు ప్రతికథలో సహస్రరసాలు పండించగల దిట్ట ఆయన. ‘జగమెరిగిన బ్రహ్మణుడికి జంధ్యమేల’ చెప్పండి. నిజానికి మాకన్నా మీరే మల్లిక్ గురించి చెప్పగల దిట్టలు. మరింకేం….

చిన్నమ్మాయ్ చిట్టబ్బాయ్  హాస్యరసంలో మునిగిపోండిక.

Books By This Author

Book Details


Titleచిన్నమ్మాయ్ చిట్టబ్బాయ్
Writerమల్లిక్
Categoryఇతరములు
Stock 100
ISBN--
Book IdSPK002
Pages 304
Release Date01-Mar-2014

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015