శ్రీ గోవింద స్తుతి

Sri Goviondha Sthuthi

ఆలూరు రత్నమ్మ

Alooru Rathnammaరూ. 40


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


కలియుగ ఆరాధ్య దైవము శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి. ఆ స్వామిని ‘గోవింద’నామముతో భజించిన సంతసించునని పెద్దలమాట. ‘భజగోవిందం భజగోవిందం గోవిందం భజమూఢమతే’ అని శంకరాచార్యుల వారు చెప్పియున్నారు. ఈ పద్యకావం నిండా శ్రీనివాసుని గోవింద స్తుతులేనాయే. అందుకే శ్రీ గోవింద స్తుతి అనే నామం యుక్తమైయున్నది.

Books By This Author

Book Details


Titleశ్రీ గోవింద స్తుతి
Writerఆలూరు రత్నమ్మ
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock Not Available
ISBN00
Book IdNOCODE
Pages --
Release Date01-Mar-2014

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36159
4417