అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    
ఆలోచనా నియమాలు

Aalochana Niyamaalu

తేజ్‌గురు సర్‌ శ్రీ తేజ్‌ పార్‌ఖీజీ

Tejguru Sirshree Tejparkhiji


M.R.P: రూ.90

Price: రూ.80


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


అనువాదం :-  తిరుమల నీరజ

ఆలోచన, అనుభూతి, కర్మ అన్న మూడు కోణాలకూ ఆవల అస్తిత్వం అన్న మరో అంశం ఉంది. ఇదే నీ పునాది- ‘ఆధారం’, మీరు ఆలోచనను నిర్లక్ష్యం చేసినదానికంటే ఈ నాలుగో అంశాన్ని మరీ నిర్లక్ష్యం చేస్తారు.
ఈ పుస్తకంలో చెప్పిన ఏడు ఆధార సాధనాల ద్వారా ఈ అస్తిత్వాన్ని సంపాదించు కున్నట్లయితే మీ ఆలోచనల, అనుభూతుల, కర్మల శక్తిని తేలికగా నియంత్రించగలదు. ‘మూలాధారా’న్ని సాధించే మంత్రాల కోసమూ, ‘ఆనందమయ ఆలోచనాశక్తి’ని నియంత్రించే సూత్రాల కోసమూ ఈ గ్రంథం చదవండి.

Books By This Author

Book Details


Titleఆలోచనా నియమాలు
Writerతేజ్‌గురు సర్‌ శ్రీ తేజ్‌ పార్‌ఖీజీ
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock 100
ISBN978-93-82203-67-4
Book IdEBM003
Pages 176
Release Date01-Jan-2013

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37810
8943