మాంగల్య శాస్త్రం

Mangalya Sastram

కపిలవాయి లింగమూర్తి

Kapilavayi Lingamoorthi


M.R.P: రూ.200

Price: రూ.180


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


ప్రాచీనకాలం నుండి ఇప్పటివరకు మంగళాభరణాలు ఏ పేర్లతో ఏ రూపంలో ఉండేవో సచిత్రంగా వివరిస్తూ, వాటికి సంబంధించిన నియమ నిబంధనలను కూడా వివరించిన గ్రంథం.

Books By This Author

Book Details


Titleమాంగల్య శాస్త్రం
Writerకపిలవాయి లింగమూర్తి
Categoryఇతరములు
Stock 100
ISBN978-93-82203-08-7
Book IdEBL038
Pages 368
Release Date01-Feb-2012

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015