రాజకీయాల మధ్య తీరిక వేళలు

Rajakeeyala Madhya Theerika Velalu

డా. రామ్‌ మనోహర్‌ లోహియా

Dr. Ram Manohar Lohiaరూ. 100


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


స్వతంత్ర ఆలోచన, సాహసిక ప్రవర్తన డాక్టర్‌ లోహియా వ్యక్తిత్వానికి మూలకందాలు. ఆయన మౌలికమైన ఆలోచనలు చేసే వ్యక్తి. సాహసి, నిర్భయుడు. ఆయనని ఆమోదించవచ్చు. లేదా వ్యతిరేకించ వచ్చు. కానీ ఎవరూ నిర్లక్ష్యం చేయలేరు. తుఫాను వంటి వాడు. రాజకీయ వేత్తల్లో అరుదైన సాహితీవేత్త.

Books By This Author

Book Details


Titleరాజకీయాల మధ్య తీరిక వేళలు
Writerడా. రామ్‌ మనోహర్‌ లోహియా
Categoryఇతరములు
Stock Not Available
ISBN978-93-80409-17-7
Book IdEBJ043
Pages 228
Release Date01-Mar-2014

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015