రచనా రుచులు

Rachana Ruchulu

శ్రీ సూర్యదేవర సంజీవదేవ్‌

Sri Suryadevara Sanjivadev


M.R.P: రూ.50

Price: రూ.45


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


స్మృతి, విస్మృతి. ఈ రెండూ మానవునిలోని మహత్తర శక్తులు, జ్ఞాపకం చేసుకోటం ఎంత గొప్ప శక్తియో, మర్చిపోవటం అంతకంటే తక్కువ గొప్ప శక్తికాదు. రెండూ కూడా వ్యక్తికి సుఖాన్ని కలిగించగలవు, దుఃఖాన్ని కలిగించగలవు. ప్రియమైన వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకోవటం సుఖం కలిగిస్తే, అప్రియమైన వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకోవటం దుఃఖం కలిగిస్తుంది. అప్రియమైన వాటిని మర్చిపోవటం సుఖం కలిగిస్తే, ప్రియమైన వాటిని మర్చిపోవటం దుఃఖం కలిగిస్తుంది. స్మృతీ, విస్మృతీ రెండూ ఒకేసారి మేల్కొని యుండవు; రెండూ ఒకేసారి నిద్రాణమై వుండవు. స్మృతి మేల్కొని వుంటే విస్మృతి నిద్రాణమై వుంటుంది. అది నిద్రాణమై వుంటే ఇది మేల్కొని వుంటుంది.

Books By This Author

Book Details


Titleరచనా రుచులు
Writerశ్రీ సూర్యదేవర సంజీవదేవ్‌
Categoryఇతరములు
Stock 100
ISBN00
Book IdEBN032
Pages 72
Release Date22-Jan-2014

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015