నర్సరీ రాజ్యానికి రారాజు పల్ల వెంకన్న

Palla Venkanna

జి. వల్లీశ్వర్

G. Valliswarరూ. 175


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


నర్సరీ రాజ్యానికి రారాజు పల్ల వెంకన్న
- జి. వల్లీశ్వర్
Palla Venkanna
An Uncrowned King of Nursery Kingdom
-G. Valliswar
మూలకథ : పెన్మెత్స సుబ్బరాజు
కలర్ ఫోటోలతో కూడిన పుస్తకం.

About This Book


వైకల్యాన్ని అధిగమించి తాను ఎవరికీ ఎందులోనూ తీసిపోనని, తక్కువకాదనీ చెప్పడంగాక తాను అందరికంటే ఎక్కువేనని చాటిచెప్పడం సమాజానికి ఆయన విసిరిన సవాలు. ఆయన నేలబారు జీవితం ఆకాశమంత ఎత్తుకు ఎలా ఎదిగిందో పట్టిచూపే రచన ఇది. నిరాశలో వున్నవారిలో స్ఫూర్తిని నింపి సవాళ్లను స్వీకరించే తత్వాన్ని ఈ పుస్తకం బోధిస్తుంది.

Books By This Author

Book Details


Titleనర్సరీ రాజ్యానికి రారాజు పల్ల వెంకన్న
Writerజి. వల్లీశ్వర్
Categoryచరిత్ర
Stock 97
ISBN978-81-952308-5-3
Book IdEBU014
Pages 144
Release Date15-Aug-2021

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015