అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    
తెలుగుప్రజల దశ-దిశ

Teluguprajala Dasa-Disa

కె.రామచంద్రమూర్తి

K. Ramachandra murthi


M.R.P: రూ.400

Price: రూ.350


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


తెలుగునేల నలుచెరుగులా నిర్వహించబడ్డ ఈ కార్యక్రమం వేలగొంతుకలను వినిపించే అవకాశం కల్పించింది. వారి అభిప్రాయాలు తెలియజేసే వేదికను కల్పించింది.

Books By This Author

Book Details


Titleతెలుగుప్రజల దశ-దిశ
Writerకె.రామచంద్రమూర్తి
Categoryఇతరములు
Stock 100
ISBN--
Book IdEBS038
Pages 380
Release Date02-Oct-2019

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37659
8516