త్యాగరాజ - కృతుల్లో పదవిన్యాసం మోక్షసన్న్యాసం

Tyagaraja : Lyric to Liberation

సుధ ఈమని

Sudha Emany


M.R.P: రూ.100

Price: రూ.90


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


ఈ పుస్తకం ప్రధాన లక్ష్యం త్యాగరాజు పారమార్థిక చింతనా, శ్రీరామదర్శనానికై నిరంతరావేదనా, ప్రాపంచికవిషయాలపై జుగుప్సా, వీటన్నిటికీ సంబంధించిన భావోద్వేగం తమ కృతుల్లో ఎలా ప్రకటించారో అనే అంశాలని పరిశీలించడమే. త్యాగయ్య తమ గేయకుసుమాలచే భగవంతుని పూజించి నాదబ్రహ్మానందులై ముక్తి పొందారు.

Books By This Author

Book Details


Titleత్యాగరాజ - కృతుల్లో పదవిన్యాసం మోక్షసన్న్యాసం
Writerసుధ ఈమని
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock 100
ISBN978-93-88492-63-8
Book IdEBS036
Pages 144
Release Date08-Oct-2019

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36159
4414