అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    
How to Teach Hinduism to Your Child?

How to Teach Hinduism to Your Child?

డా. అరవిందరావు.కె

Dr. Aravindharao.K


M.R.P: రూ.100

Price: రూ.90


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


Price : Rs: 100/-
    $ 4.99

About This Book


The present booklet is to give the the modern students and parents an appreciation of the astute philosophical inquiry, universal values, and pluralism of Hinduism and enable them to look at their own religion with esteem in the present competitive environment.

Books By This Author

Book Details


TitleHow to Teach Hinduism to Your Child?
Writerడా. అరవిందరావు.కె
CategoryEnglish Books
Stock 94
ISBN978-93-88492-45-4
Book IdEBS033
Pages 172
Release Date23-Aug-2019

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37657
8510