అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    
The Ideal and Reality

The Ideal and Reality

డా.యస్.డి.సుబ్బారెడ్డి

Dr. S. D. Subba Reddy


M.R.P: రూ.400

Price: రూ.360


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


-

About This Book


The novel begins with Indian democracy and Mahatma’s death, the Novel outdoes theory as well as history in terms of its subtle treatment of socialism, which is directly indicated, and yet casually mentioned, the cumulative effect of which sustains the reader’s interest for all its vividness of description and range of human experiences.

Books By This Author

Book Details


TitleThe Ideal and Reality
Writerడా.యస్.డి.సుబ్బారెడ్డి
CategoryEnglish Books
Stock 100
ISBN978-93-88492-44-7
Book IdEBS031
Pages 518
Release Date14-Aug-2019

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37607
8388