నాలో..నాతో... YSR

Naalo..Natho... YSR

వైయస్ విజయ రాజశేఖర రెడ్డి

Y.S.Vijaya Rajasekhara Reddy


M.R.P: రూ.400

Price: రూ.360


- +   

Publisher:  Emescobooks


--

About This Book


మా ఇంటి ఇలవేల్పు రాజశేఖర రెడ్డిగారు ఈ పుస్తకం ద్వారా మీ ఇంట్లోనూ ఒక సన్నిహితుడిగా,శ్రేయోభిలాషిగా  ఉంటారని నమ్ముతున్నాను. ఏదైనా సందేహం వచ్చినప్పుడు, ఏదైనా కష్టం కలిగినప్పుడు, ఏదైనా బాధ తొలిచేస్తున్నప్పుడు ఒక్కసారి ఈ పుస్తకంలో ఏ భాగాన్నైనా చదవండి. వైయస్ రాజశేఖర రెడ్డిగారు మాకిప్పటికీ ఇస్తున్న ధైర్యం మీకూ అందుతుంది.
- వైయస్ విజయ రాజశేఖర రెడ్డి

Books By This Author

Book Details


Titleనాలో..నాతో... YSR
Writerవైయస్ విజయ రాజశేఖర రెడ్డి
Categoryసెల్ప్ హెల్ప్
Stock 99
ISBN978-93-90091-25-6
Book Id-
Pages 360
Release Date09-Jul-2020

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36165
4435