అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    
The Complete Kritis of Tygarja

The Complete Kritis of Tygarja

మద్దాలి వేంకటసుబ్బయ్య

Maddali Venkata Subbayya


M.R.P: రూ.600

Price: రూ.550


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


The Complete Kritis of  Tygarja
Compiled by
Maddali Venkata Subbayya

About This Book


Though the history of Tygarajaswami is familiar to most music lovers, it would be appropriate to narrate briefly a few historical facts for the convenience of all the readers of this book.

Books By This Author

Book Details


TitleThe Complete Kritis of Tygarja
Writerమద్దాలి వేంకటసుబ్బయ్య
CategoryEnglish Books
Stock 100
ISBN978-93-88492-37-9
Book IdEBS025
Pages 688
Release Date06-Jun-2019

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37614
8396