*మన ఎమెస్కో బుక్స్ ఇప్పుడు అమెజాన్ మరియు ఫ్లిప్ కార్ట్‌లలో కూడా లభిస్తున్నాయి.*    
Bhaja Govindam of Sri Shankaracharya

Bhaja Govindam of Sri Shankaracharya

డా. అరవిందరావు.కె

Dr. Aravindharao.Kరూ. 50


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


Bhaja Govindam is probably the most popular work of Sri Shankaracharya. The verses are hard hitting, touching the core of a person instantly and challenging our understanding of human relations and goals. Sri Shankara analyzes the pitfalls of human life in order to exhort a person to examine the human goals and to pursue the
right goal. He instructs the path of devotion, the path ofself-purification by yoga and the path of self-enquiry under the guidance of a teacher.

Books By This Author

Book Details


TitleBhaja Govindam of Sri Shankaracharya
Writerడా. అరవిందరావు.కె
CategoryEnglish Books
Stock Available
ISBN000
Book IdEBS020
Pages 64
Release Date02-May-2019

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
26505
306