అమెరికా అనుభవాలు

America Anubhavalu

వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు

Vemuri Venkateshwara rao


M.R.P: రూ.90

Price: రూ.80


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


వేమూరి వేంకటేశ్వర రావుగారు యాభయ్యేళ్ళకిందట తెలుగునాడు విడిచి వెళ్లినా నేటికీ తెలుగుమాత్రం ఆయన్ని విడవలేదు. కమ్మని తెలుగు నుడికారంలో అమెరికా అందాలు, ఆచారాలు, చరిత్ర, జీవన విధానం, విద్యావిధానం మనం కూడా సొంతం చేసుకుందామా! చదవండి అమెరికా అనుభవాలు!

Books By This Author

Book Details


Titleఅమెరికా అనుభవాలు
Writerవేమూరి వేంకటేశ్వరరావు
Categoryచరిత్ర
Stock 100
ISBN
Book IdEBI002
Pages 200
Release Date01-Jan-2009

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36357
4935