పిల్ల‌ల పెంప‌కంలో 21 అద్భుత సూత్రాలు!

Pillala Pempakamlo 21 Adbhuta Sutralu

డా. ఆర్.బి. అంకం

Dr. R.B. Ankamరూ. 75


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt,Ltd.


--

About This Book


“పిల్లలు పుట్టే వరకూ మీరు నవదంపతులు. పిల్లలు కలిగిన తరువాత ఆ కుటుంబమనే బండికి తల్లిదండ్రులు చక్రాల్లాంటి వారు. ఆ బండిలో కూర్చునే వారు పిల్లలు. అంటే -? వివాహమనే వినోద స్థితి నుండి బాధ్యతాయుతమైన కుటుంబ స్థితికి వస్తున్నారన్నమాట” ఎంత అర్థవంతమైన మాట ఇది ! మరీ ఆ పిల్లలను పెంచడమనే బాధ్యతా బరువును తేలికపరచే అద్భుతమైన సూత్రాలతో కూడిన పుస్తకం ఇది.

Books By This Author

Book Details


Titleపిల్ల‌ల పెంప‌కంలో 21 అద్భుత సూత్రాలు!
Writerడా. ఆర్.బి. అంకం
Categoryఇతరములు
Stock Not Available
ISBN978-93-88492-08-9
Book IdEBR053
Pages 136
Release Date30-Dec-2018

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015