ఎంకిపాటలు

Enkipatalu

నండూరి వెంకట సుబ్బారావు

Nanduri Venkata Subbarao


M.R.P: రూ.250

Price: రూ.200


- +   

Publisher:  Emesco Books


బొమ్మలు : కళాభాస్కర్

About This Book


ఎంకిపాటలు స్వచ్ఛమైన స్ఫటిక సదృశమైన గ్రామీణ యువతీయువకుల ప్రణయ భావనకు ప్రతీకలు. శ్రీ సుబ్బారావుగారు పల్లెజీవుల ప్రాకృతిక ప్రపంచపు ప్రణయసౌరభాలని ఎంకి నాయుడుబావ పాత్రలతో ఈ పాటల ద్వారా మనకందించారు.నండూరివారు ఎంకి సృష్టిస్తే, కళాభాస్కర్ కుంచె ఆ అక్షరాలను పట్టుకుని బొమ్మలుగా మార్చింది.

Books By This Author

Book Details


Titleఎంకిపాటలు
Writerనండూరి వెంకట సుబ్బారావు
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock 100
ISBN978-93-86763-58-7
Book IdEBR010
Pages 68
Release Date14-Feb-2018

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36159
4409